Използване на Бисквитки

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ – COOKIES

Нашата Cookies политика

Какво е Cookies?

Cookies е само текстова информационна поредица, която уебсайтът трансферира към cookie файла на браузъра върху Вашия компютърен хард диск, така че уебсайтът да може да си спомни, кой сте Вие. Cookies могат да помогнат на уебсайта да подреди съдържанието така, че да отговори по-бързо на Вашите предпочитания – повечето големи уебсайтове използват cookies. Cookies сами по себе си не могат да бъдат използвани, за да Ви идентифицират.

Cookies съдържа обикновено името на домейна, от който е дошло; „времето на живот” на сookie-то; и стойност, обикновенно случайно генериран уникален номер.

Два типа cookies са използвани на този уебсайт:

1.Временни Сookies, които остават в cookie файла на Вашия браузър, докато не напуснете сайта.

2.Постоянни Cookies, които остават в cookie файла на Вашия браузър по-дълго време (като продължителността зависи от времето на живот на специфичното cookie).

Как се използват cookies на този сайт и каква информация се събира.

Временните Сookies се използват:

за да позволят да пренасяте информация през страниците на нашия сайт, без да се налага да въвеждате повторно информация;
за да Ви позволят достъп до съхраняваната информация по време на регистрацията. Постоянните Cookies се използват:
за да ни помогнат да Ви разпознаем като уникален посетител (използвайки номер, Вие не можете да бъдете идентифицирани персонално), когато се върнете на нашия сайт;
за да ни позволят да предлагаме съдържание и реклами, които са подходящи за Вашите интереси, или да избегнем да Ви показваме многократно едни и същи реклами;
за да събираме анонимна, обобщена статистика, която да ни позволи да разберем как посетителите ползват нашия сайт и да ни помогне да подобрим неговата структура. Ние не можем да Ви идентифицираме лично по този начин

Cookies на трети страни

Трети страни използват cookies чрез този сайт. Те се използват за следните цели:
за да послужат на рекламите на нашия сайт и да проследят дали посетителите са кликвали върху тези реклами;
за да контролират колко често Ви се показва определена реклама;
за да се актуализира съдържанието спрямо Вашите предпочитания;
за да се установи броя на анонимните посетители на сайта ни;
за да се погрижим за сигурността в кошниците за пазаруване или трансакциите.
Уеб броячи

Някои от нашите уеб страници могат да съдържат електронни изображения, известни като уеб броячи (понякога познати като ясни гифове), което ни позволява да преброим потребителите, посетили тези страници. Уеб броячите събират само ограничена информация, която включва номера на cookie-то; часа и датата на преглеждането на страницата; и описание на страницата, на която уеб броячът се намира. Ние може да сме носители също така на уеб броячи, поставени от трети страни – рекламодатели. Тези броячи не носят никаква лична идентифицираща информация и се използват само, за да проследят ефективността на дадена кампания.

Изключване и включване на Cookies

Вие имате възможност да приемете или откажете cookie-та, променяйки настройките на Вашия браузър. Но Вие може да не сте в състояние да използвате всички интерактивни възможности на нашия сайт, ако cookie-та са изключени. Ако желаете да бъдете предупреждавани, преди cookie да бъде приет на Вашия твърд диск, напътващите инструкции следват по-долу:

Ако използвате Netscape Navigator 3.0:

Отидете в меню ‘Options’/ „Опции”
Кликнете ‘Network Preferences’/”Настройка на мрежата”
Кликнете ‘Protocols’
Маркирайте полето ‘Show an alert before accepting a cookie’/”Покажи предупреждение, преди приемането на cookie”
Отидете във Вашата папка Netscape
Изтрийте файла ‘cookies.txt’, това ще изтрие всички cookie-та
Под Windows 95 също трябва да използвате функцията ‘Find’/”Търсене” в стартовото меню, за да намерите файла ‘cookies.txt.’

В Internet Explorer 3.0:

Отидете в менюто ‘View’/”Преглед”
Кликнете ‘Options’/”Опции”. Кликнете ‘Advanced’/”Разширени”
Маркирайте полето ‘Warn before accepting cookies’/”Предупреди преди приемането на cookies”
Отидете в директорията cookies
Изтрийте всички файлове, които имате там, това ще изтрие всички cookie-та
След като изтриете тези файлове, няма да имате повече cookie-та и ще бъдете предупреждавани всеки път, когато уебсайт се опитва да изпрати cookie към Вашия компютър. Тогава можете да изберете или ‘Accept’/”Приемам” или ‘Cancel’/”Отказвам” cookie.

Ако използвате Netscape 4.0+:

Отидете на ‘Edit’/”Редактиране” в лентата с менюта
Кликнете ‘Preferences’/”Предпочитания”
Кликнете ‘Advanced’/”Разширено”
Маркирайте полето ‘Warn me before accepting cookies’/”Предупреди ме, преди приемането на cookies”
Сега отидете на бутона ‘Start’ / “Старт”
Кликнете ‘Find’/”Намери” Кликнете ‘Files and Folders’/”Файлове и папки”
Напишете „cookies.txt“ в полето за търсене, което се появи
Кликнете ‘Find Now’/”Намери сега”
Когато резултатите от търсенето се появят, издърпайте всички изброени файлове в ‘Recycle Bin’/”Кошчето” и това ще изтрие всички cookie-та
След това изключете и рестартирайте Netscape
След като изтриете тези файлове, няма да имате повече cookie-та и ще бъдете предупреждавани всеки път, когато уебсайт се опитва да изпрати cookie към Вашата система. В този момент можете да изберете или ‘Accept’/”Приемам” или ‘Cancel’/”Отказвам” cookie-то.

В Internet Explorer 4.0:

Отидете в менюто ‘View’
Кликнете ‘Internet Options’/”Интернет опции”
Кликнете ‘Advanced’/”Разширено”
Маркирайте полето обозначено ‘Prompt before accepting cookies’/”Предупреди преди приемането на cookies”
Сега отидете във Вашата директория cookies
Изтрийте всички файлове, които имате там, това ще изтрие всички cookie-та
Като изтриете тези файлове, няма да имате повече cookie-та и ще бъдете предупреждавани всеки път, когато уебсайт се опитва да изпрати cookie към Вашата система. Тогава можете да изберете или ‘Accept’/”Приемам” или ‘Cancel’/”Отказвам” cookie.

В Internet Explorer 5.0+:

Отидете в менюто ‘Tools’/”Инструменти”
Кликнете върху ‘Internet Options’/”Интернет опции”
Кликнете етикета ‘Security’ /”Сигурност”
Маркирайте ‘Internet’/”Интернет”зоната (избрана по подразбиране)
Изберете ниво на сигурност ‘High’/”Високо” за тази зона.
Кликнете ‘OK’
Отидете във Вашата директория cookies
Изтрийте всички файлове, които имате там, това ще изтрие всички cookie-та
След като изтриете тези файлове, няма да имате повече cookie-та и Вашият браузър няма да изпраща или получава нови cookie-та.

Ако използвате Netscape 6.0+:

Отидете на ‘Edit’/”Редактиране” в лентата с менюта
Кликнете ‘Preferences’/”Предпочитания”
Изберете полето ‘Cookies
Преди приемане на Cookie’ или ‘Disable Cookies’ /”Изключи Cookies”
Кликнете ‘OK’
Отидете на бутона ‘Start’/”Старт”
Кликнете ‘Files and Folders’/”Файлове и папки”
Напишете „cookies.txt“ в полето за търсене, което се появи.
Кликнете ‘Find Now’/”Намери сега”
Когато резултатите от търсенето се появят, издърпайте всички изброени файлове в ‘Recycle Bin’/”Кошчето”, това ще изтрие всички cookie-та
След това изключете и рестартирайте Netscape.
В зависимост от Вашия избор или ще бъдете известявани при нови cookie-та или няма да се създават или получават никакви cookie-та.

В Internet Explorer 6.0+:

Отидете в менюто ‘Tools’/”Инструменти”
Кликнете върху ‘Internet Options’/”Интернет опции”
Кликнете етикета ‘Privacy’/”Поверителност”
Преместете плъзгача, за да изберете предпочитаните от Вас настройки
Кликнете ‘OK’
Отидете във Вашата директорията cookies
Изтрийте всички файлове, които имате там, това ще изтрие всички cookie-та
След като изтриете тези файлове, няма да имате повече cookie-та и Вашият браузър няма да изпраща или получава нови cookie-та.

Ако използвате Netscape 7.0+:

Отидете на ‘Edit’/”Редактиране” в лентата с менюта.
Кликнете ‘Preferences’/”Предпочитания”
Кликнете ‘ Privacy & Security’/”Конфиденциалност и сигурност”.
Изберете полето ‘Cookies.
Изберете предпочитаните настройки.
Отидете на бутона ‘Start’/”Старт”.
Кликнете ‘Find’/”Намери”.
Кликнете ‘Files and Folders’/”Файлове и папки”.
Напишете „cookies.txt“ в полето за търсене, което се появи.
Кликнете ‘Find Now’/”Намери сега”.
Когато резултатите от търсенето се появят, издърпайте всички изброени файлове в ‘Recycle Bin’/”Кошчето”, това ще изтрие всички cookie-та.
След това изключете и рестартирайте Netscape.
В зависимост от Вашия избор Вие или ще бъдете известявани при нови cookie-та или няма да се създават или получават никакви cookie-та.

Изтриване на cookie-та

Вие можете лесно да изтриете всички cookie-та, които са били инсталирани в cookie-папката на браузъра Ви. Например, ако използвате Microsoft Windows Explorer:
Отворете ‘Windows Explorer’.
Кликнете върху бутона ‘Search’/„Търсене” в лентата с инструменти.
Напишете „cookies“ в полето за търсене за ‘Folders and Files’/”Файлове и папки”.
Изберете ‘My Computer’/”Моят компютър” в полето ‘Look In’/”Търси в”.
Кликнете ‘Search Now’/”Търси сега”.
Кликнете два пъти върху намерените папки
‘Select’/”Избери” всеки cookie-файл
Чукнете клавиша ‘Delete’/”Изтрий” върху Вашата клавиатура.
Ако не използвате Microsoft Windows Explorer, тогава трябва да изберете „cookies” във функцията „Help“ за информация, къде да намерите Вашата cookie-папка.

ЗАЩИТА НА ИМЕЙЛ АДРЕСИ

Вашият имейл адрес се използва единствено, за да Ви бъде отговорено, освен ако не сте дали съгласието си, както е описано по-горе.


Свържете се
Карта с Адрес