Ц Е Н О Р А З П И С за писмени преводи на “Ай Ти Джи студио” ООД Гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” 23, тел.: 0886 833089, 0888 893392, e-mail: office@itgstudio.com, web: https://itgstudio.com,
skype: itgstudio
английски, френски, испанскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИанглийски, френски, испанскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчкаСРОКЦЕНА за 1 преводаческастраницаВид поръчкаСРОКЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА3 работни дни11,00БАВНА3 работни дни16,00
БЪРЗА2 работни дни13,00БЪРЗА2 работни дни18,00
ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)16,00ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)21,00
италиански, руски, немскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИиталиански, руски, немскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчкаСРОКЦЕНА за 1 преводаческастраницаВид поръчкаСРОКЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА3 работни дни13,00БАВНА3 работни дни17,00
БЪРЗА2 работни дни15,00БЪРЗА2 работни дни19,00
ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)19,00ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)21,00
румънски, гръцки, украински, полскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИрумънски, гръцки, украински, полскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчкаСРОКЦЕНА за 1 преводаческастраницаВид поръчкаСРОКЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА3 работни дни15,00БАВНА3 работни дни19,00
БЪРЗА2 работни дни17,00БЪРЗА2 работни дни22,00
ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)23,00ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)26,00
Турски, сръбски, босненскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИТурски, сръбски, босненскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраницаВид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА3 работни дни16,00БАВНА3 работни дни22,00
БЪРЗА2 работни дни19,00БЪРЗА2 работни дни26,00
ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)не се предлагаЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)не се предлага
чешки, словашки, словенски, хърватски, македонски,унгарски, арабски, холандски, нидерлански, фламандски,албански, португалски, молдовски

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ

чешки, словашки, словенски, хърватски, македонскиунгарски, арабски, холандски, нидерлански, фламенски,албански, португалски, молдовски

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ

Вид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраницаВид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА3 работни дни23,00БАВНА3 работни дни25,00
БЪРЗА2 работни дни27,00БЪРЗА2 работни дни29,00
ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)29,00ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)39,00
ЛитовскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИЛитовскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраницаВид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА3 работни дни29,00БАВНА3 работни днипо договаряне
БЪРЗА2 работни днипо договарянеБЪРЗА2 работни днипо договаряне
ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)не се предлагаЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)не се предлага
китайски, мандарин,норвежки, датски, шведскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИкитайски, мандариннорвежки, датски, шведскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраницаВид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА3 работни дни35,00БАВНА3 работни днипо договаряне
БЪРЗА2 работни днипо договарянеБЪРЗА2 работни днипо договаряне
ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)не се предлагаЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)не се предлага
ФинскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИФинскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1преводаческа

страница

Вид поръчкаСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА3 работни дни45,00БАВНА3 работни дни55,00
БЪРЗА2 работни дни55,00БЪРЗА2 работни дни75,00
ЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)не се предлагаЕКСПРЕСНА1 работен ден(до 8 работни часа)не се предлага
ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ вКонсулски отдел на МнВР за български документиСрок за изпълнениеЦЕНА за 1 документ
БАВНА4 работни дни48,00
БЪРЗА2 работни дни63,00
ЕКСПРЕСНА1 работен ден80,00
ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ в Консулски отделна МнВР за чуждестранни документи с АПОСТИЛСРОКЦЕНА за 1 документ
БАВНА4 работни дни33,00
БЪРЗА2 работни дни40,50
ЕКСПРЕСНА1 работен ден50,00
Легализация в други министрерства и ведомстваСРОКЦЕНА за 1 документ
Министерства и ведомства(Заверка в Полицията, НАП, НОИ, БНБ, Светия Синод,Софийската Митрополия, Агенцията по вписванията, Агенция

по заетостта, Министерство на Правосъдието, Министерство

на здравеопазването, Министерство на образованието,

Министерство на културата, Министерство на отбраната,

Министерство на труда и социалната политика, Министерство

за социално подпомагане, Министерство на земеделието и

храните и други).

От 1 до 10 работни дни– според срока на всякоотделно учреждениеДържавната такса + 3 лв надокумент фирмена такса
Заверка в посолства и консулски служби(Посолство на Гърция, на Турция, на Египет, на Китай, наСърбия, на Сирия, на Испания, на Либия, на Кипър, на

Македония, на Германия, на Руска Федерация, на Франция, на

Кувейт, на Иран, на Чехия и други)

От 1 до 10 работни дни– според срока на всякоотделно учреждениеСъответната такса + 5 лв надокумент фирмена такса
Заверка в Украинско посолствоТри работни дниСъответната такса + 10 лв надокумент фирмена такса
Заверка в Португалско посолствоТри работни дниСъответната такса + 15 лв надокумент фирмена такса

За езици не посочени в ценоразписа се свържете с нас.

  • Цените са без ДДС.
  • Броят на преведените страници се изчислява с точност до половин страница.
  • Документ с обем на превода до една страница се таксува една страница.
  • Цените за превод са в лева за една страница.
  • Цените за легализация са в лева за един документ.
  • Агенцията изчислява преводите по БДС на основа 1800 машинописни знака за една страница.
  • Нормален обем превод за бавна поръчка на ден е 6 – 8 страници.
  • При обем по-голям от 10 страници за 3 дни – преводът се таксува като бърз.
  • При обем по-голям от 10 страници за 24 часа – преводът се таксува като експресен.
  • При даване на поръчка, се заплаща 50 % от приблизителната стойност на превода, а при получаване на готовия превод, се доплаща остатъкът от сумата.

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ:

Акт за раждане, Кръщелно свидетелство, Удостоверение за брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за

идентичност на имена, Акт за смърт, Свидетелство за съдимост, Диплома за средно образование, Уверение от ВУЗ,

Академична справка, Диплома за висше образование, Приложение към диплома, Удостоверение за актуално състояние.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ:

Епикризи, Данъчна рекларация, Медицинско свидетелство, Съдебно решение, Нотариален акт, Пълномощно, упътвания,

инструкции, поезия, стихотворения, сайтове, книги, статии и други документи.

Начини на даване на поръчка: по e-mail; чрез куриерска служба, по скайп или на място в офиса ни.

Hачини на плащане: банков превод; на място в офиса ни или с наложен платеж.

Начин на получаване на поръчка: по имейл или чрез куриерска фирма.

Цена на Куриер: За Легализация на Документи – 4,50лв. в едната посока.

“Ай Ти Джи студио” ЕООД

Адрес: гр. Сливен, ул. “Генерал Драгомиров” № 15,

тел.: 0886 833089

тел.: 0888 893392

e-mail: office@itgstudio.com

Skype: itgstudio

Сайт: www.itgstudio.com

Работно време: 9:00 ч. – 17.30 ч.

Събота: 10.00ч. – 14.00ч.

Почивни дни: неделя

Меню
Свържете се
Карта с Адрес