Цени – Преводи и Легализация

Ц Е Н О Р А З П И С за писмени преводи на “Ай Ти Джи студио” ООД Гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” 23, тел.: 0886 833089, 0888 893392, e-mail: office@itgstudio.com, web: https://www.itgstudio.com,
skype: itgstudio
английски, френски, немски, испански, руски ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ английски, френски, немски, испански, руски СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческа страница Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческа страница
БАВНА 3 работни дни 13,00 БАВНА 3 работни дни 16,00
БЪРЗА 2 работни дни 17,50 БЪРЗА 2 работни дни 22,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 22,00 ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 27,00
италиански, сръбски, босненски, турски, румънски, молдовски, гръцки, украински, полски, чешки ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ италиански, сръбски, босненски, турски, румънски, молдовски, гръцки, украински, полски, чешки СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческа страница Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческа страница
БАВНА 3 работни дни 17,80 БАВНА 3 работни дни 22,40
БЪРЗА 2 работни дни 24,70 БЪРЗА 2 работни дни 31,60
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 31,60 ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 40,80
унгарски, словашки, словенски, хърватски, македонски, арабски, холандски, нидерландски, фламандски, литовски, португалски ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ унгарски, словашки, словенски, хърватски, македонски, арабски, холандски, нидерландски, фламандски, литовски, португалски СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческа страница Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческа страница
БАВНА 3 работни дни 24,40 БАВНА 3 работни дни 31,20
БЪРЗА 2 работни дни 34,60 БЪРЗА 2 работни дни 44,80
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 44,80 ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 58,40
Турски, сръбски, босненскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ Турски, сръбски, босненскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческа страница Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческа страница
БАВНА 3 работни дни 16,00 БАВНА 3 работни дни 22,00
БЪРЗА 2 работни дни 19,00 БЪРЗА 2 работни дни 26,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага
чешки, словашки, словенски, хърватски, македонски,унгарски, арабски, холандски, нидерлански, фламандски,албански, португалски, молдовски

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ

чешки, словашки, словенски, хърватски, македонскиунгарски, арабски, холандски, нидерлански, фламенски,албански, португалски, молдовски

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ

Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческа страница Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческа страница
БАВНА 3 работни дни 23,00 БАВНА 3 работни дни 25,00
БЪРЗА 2 работни дни 27,00 БЪРЗА 2 работни дни 29,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 29,00 ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 39,00
Датски, шведски, норвежки, арменски, иврит ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ Датски, шведски, норвежки, арменски, иврит СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческа страница Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческа страница
БАВНА 3 работни дни 38,80 БАВНА 3 работни дни 50,40
БЪРЗА 2 работни дни по договаряне БЪРЗА 2 работни дни по договаряне
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага
китайски, мандарин ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ китайски, мандарин СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 47,00 БАВНА 3 работни дни по договаряне
БЪРЗА 2 работни дни по договаряне БЪРЗА 2 работни дни по договаряне
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага
Фински ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ Фински СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1преводаческа

страница

Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческа страница
БАВНА 3 работни дни 65,00 БАВНА 3 работни дни по договаряне
БЪРЗА 2 работни дни не се предлага БЪРЗА 2 работни дни не се предлага
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага
ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ вКонсулски отдел на МнВР за български документи Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 документ
БАВНА 4 работни дни 63,00
БЪРЗА 2 работни дни 79,50
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден 97,00
ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ в Консулски отделна МнВР за чуждестранни документи с АПОСТИЛ СРОК ЦЕНА за 1 документ
БАВНА 4 работни дни 78,00
БЪРЗА 2 работни дни 96,50
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден 107,00
Легализация в други министрерства и ведомства СРОК ЦЕНА за 1 документ
Министерства и ведомства(Заверка в Полицията, НАП, НОИ, БНБ, Светия Синод,Софийската Митрополия, Агенцията по вписванията, Агенция

по заетостта, Министерство на Правосъдието, Министерство

на здравеопазването, Министерство на образованието,

Министерство на културата, Министерство на отбраната,

Министерство на труда и социалната политика, Министерство

за социално подпомагане, Министерство на земеделието и

храните и други).

От 1 до 10 работни дни– според срока на всякоотделно учреждение Държавната такса + 4 лв надокумент фирмена такса
Заверка в посолства и консулски служби(Посолство на Гърция, на Турция, на Египет, на Китай, наСърбия, на Сирия, на Испания, на Либия, на Кипър, на

Македония, на Германия, на Руска Федерация, на Франция, на

Кувейт, на Иран, на Чехия и други)

От 1 до 10 работни дни– според срока на всякоотделно учреждение Съответната такса + 9 лв на документ фирмена такса
Заверка в Украинско посолство Три работни дни Съответната такса + 15 лв надокумент фирмена такса
Заверка в Португалско посолство Три работни дни Съответната такса + 20 лв надокумент фирмена такса

За езици не посочени в ценоразписа се свържете с нас.

  • Цените са без ДДС.
  • Броят на преведените страници се изчислява с точност до половин страница.
  • Документ с обем на превода до една страница се таксува една страница.
  • Цените за превод са в лева за една страница.
  • Цените за легализация са в лева за един документ.
  • Агенцията изчислява преводите по БДС на основа 1800 машинописни знака за една страница.
  • Нормален обем превод за бавна поръчка на ден е 6 – 8 страници.
  • При обем по-голям от 10 страници за 3 дни – преводът се таксува като бърз.
  • При обем по-голям от 10 страници за 24 часа – преводът се таксува като експресен.
  • При даване на поръчка, се заплаща 50 % от приблизителната стойност на превода, а при получаване на готовия превод, се доплаща остатъкът от сумата.

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ:

Акт за раждане, Кръщелно свидетелство, Удостоверение за брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за

идентичност на имена, Акт за смърт, Свидетелство за съдимост, Диплома за средно образование, Уверение от ВУЗ,

Академична справка, Диплома за висше образование, Приложение към диплома, Удостоверение за актуално състояние.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ:

Епикризи, Данъчна рекларация, Медицинско свидетелство, Съдебно решение, Нотариален акт, Пълномощно, упътвания,

инструкции, поезия, стихотворения, сайтове, книги, статии и други документи.

Начини на даване на поръчка: по e-mail; чрез куриерска служба, по скайп или на място в офиса ни.

Hачини на плащане: банков превод; на място в офиса ни или с наложен платеж.

Начин на получаване на поръчка: по имейл или чрез куриерска фирма.

Цена на Куриер: За Легализация на Документи – 4,50лв. в едната посока.

“Ай Ти Джи студио” ООД

Адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 23,

тел.: 0886 833089

тел.: 0888 893392

e-mail: office@itgstudio.com

Skype: itgstudio

Сайт: www.itgstudio.com

Работно време: 9:00 ч. – 17.30 ч.

Събота: 10.00ч. – 14.00ч.

Почивни дни: неделя


Свържете се
Карта с Адрес