Ц Е Н О Р А З П И С за писмени преводи на “Ай Ти Джи студио” ООД Гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” 23, тел.: 0886 833089, 0888 893392, e-mail: office@itgstudio.com, web: https://itgstudio.com,
skype: itgstudio
английски, френски, испанскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ английски, френски, испанскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческастраница Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 11,00 БАВНА 3 работни дни 16,00
БЪРЗА 2 работни дни 13,00 БЪРЗА 2 работни дни 18,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 16,00 ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 21,00
италиански, руски, немскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ италиански, руски, немскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческастраница Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 13,00 БАВНА 3 работни дни 17,00
БЪРЗА 2 работни дни 15,00 БЪРЗА 2 работни дни 19,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 19,00 ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 21,00
румънски, гръцки, украински, полскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ румънски, гръцки, украински, полскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческастраница Вид поръчка СРОК ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 15,00 БАВНА 3 работни дни 19,00
БЪРЗА 2 работни дни 17,00 БЪРЗА 2 работни дни 22,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 23,00 ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 26,00
Турски, сръбски, босненскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ Турски, сръбски, босненскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 16,00 БАВНА 3 работни дни 22,00
БЪРЗА 2 работни дни 19,00 БЪРЗА 2 работни дни 26,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага
чешки, словашки, словенски, хърватски, македонски,унгарски, арабски, холандски, нидерлански, фламандски,албански, португалски, молдовски

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ

чешки, словашки, словенски, хърватски, македонскиунгарски, арабски, холандски, нидерлански, фламенски,албански, португалски, молдовски

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ

Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 23,00 БАВНА 3 работни дни 25,00
БЪРЗА 2 работни дни 27,00 БЪРЗА 2 работни дни 29,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 29,00 ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) 39,00
ЛитовскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ ЛитовскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 29,00 БАВНА 3 работни дни по договаряне
БЪРЗА 2 работни дни по договаряне БЪРЗА 2 работни дни по договаряне
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага
китайски, мандарин,норвежки, датски, шведскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ китайски, мандариннорвежки, датски, шведскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 35,00 БАВНА 3 работни дни по договаряне
БЪРЗА 2 работни дни по договаряне БЪРЗА 2 работни дни по договаряне
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага
ФинскиОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ ФинскиСПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ
Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1преводаческа

страница

Вид поръчка Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 преводаческастраница
БАВНА 3 работни дни 45,00 БАВНА 3 работни дни 55,00
БЪРЗА 2 работни дни 55,00 БЪРЗА 2 работни дни 75,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага ЕКСПРЕСНА 1 работен ден(до 8 работни часа) не се предлага
ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ вКонсулски отдел на МнВР за български документи Срок за изпълнение ЦЕНА за 1 документ
БАВНА 4 работни дни 48,00
БЪРЗА 2 работни дни 63,00
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден 80,00
ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ в Консулски отделна МнВР за чуждестранни документи с АПОСТИЛ СРОК ЦЕНА за 1 документ
БАВНА 4 работни дни 33,00
БЪРЗА 2 работни дни 40,50
ЕКСПРЕСНА 1 работен ден 50,00
Легализация в други министрерства и ведомства СРОК ЦЕНА за 1 документ
Министерства и ведомства(Заверка в Полицията, НАП, НОИ, БНБ, Светия Синод,Софийската Митрополия, Агенцията по вписванията, Агенция

по заетостта, Министерство на Правосъдието, Министерство

на здравеопазването, Министерство на образованието,

Министерство на културата, Министерство на отбраната,

Министерство на труда и социалната политика, Министерство

за социално подпомагане, Министерство на земеделието и

храните и други).

От 1 до 10 работни дни– според срока на всякоотделно учреждение Държавната такса + 3 лв надокумент фирмена такса
Заверка в посолства и консулски служби(Посолство на Гърция, на Турция, на Египет, на Китай, наСърбия, на Сирия, на Испания, на Либия, на Кипър, на

Македония, на Германия, на Руска Федерация, на Франция, на

Кувейт, на Иран, на Чехия и други)

От 1 до 10 работни дни– според срока на всякоотделно учреждение Съответната такса + 5 лв надокумент фирмена такса
Заверка в Украинско посолство Три работни дни Съответната такса + 10 лв надокумент фирмена такса
Заверка в Португалско посолство Три работни дни Съответната такса + 15 лв надокумент фирмена такса

За езици не посочени в ценоразписа се свържете с нас.

  • Цените са без ДДС.
  • Броят на преведените страници се изчислява с точност до половин страница.
  • Документ с обем на превода до една страница се таксува една страница.
  • Цените за превод са в лева за една страница.
  • Цените за легализация са в лева за един документ.
  • Агенцията изчислява преводите по БДС на основа 1800 машинописни знака за една страница.
  • Нормален обем превод за бавна поръчка на ден е 6 – 8 страници.
  • При обем по-голям от 10 страници за 3 дни – преводът се таксува като бърз.
  • При обем по-голям от 10 страници за 24 часа – преводът се таксува като експресен.
  • При даване на поръчка, се заплаща 50 % от приблизителната стойност на превода, а при получаване на готовия превод, се доплаща остатъкът от сумата.

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ:

Акт за раждане, Кръщелно свидетелство, Удостоверение за брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за

идентичност на имена, Акт за смърт, Свидетелство за съдимост, Диплома за средно образование, Уверение от ВУЗ,

Академична справка, Диплома за висше образование, Приложение към диплома, Удостоверение за актуално състояние.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ:

Епикризи, Данъчна рекларация, Медицинско свидетелство, Съдебно решение, Нотариален акт, Пълномощно, упътвания,

инструкции, поезия, стихотворения, сайтове, книги, статии и други документи.

Начини на даване на поръчка: по e-mail; чрез куриерска служба, по скайп или на място в офиса ни.

Hачини на плащане: банков превод; на място в офиса ни или с наложен платеж.

Начин на получаване на поръчка: по имейл или чрез куриерска фирма.

Цена на Куриер: За Легализация на Документи – 4,50лв. в едната посока.

“Ай Ти Джи студио” ЕООД

Адрес: гр. Сливен, ул. „Генерал Драгомиров“ № 15,

тел.: 0886 833089

тел.: 0888 893392

e-mail: office@itgstudio.com

Skype: itgstudio

Сайт: www.itgstudio.com

Работно време: 9:00 ч. – 17.30 ч.

Събота: 10.00ч. – 14.00ч.

Почивни дни: неделя

Меню
Свържете се
Карта с Адрес