Уеб сайт – Biomedis

Нашата Мисия е разработване, прилаганe и разпространение на нови   холистични терапевтични  модели за възстановяване и профилактика на човешкото здраве, чрез интегриране на естествени терапевтични методи и най-новите научни постижения на енергоинформационната медицина, без употреба на лекарства и хирургическа намеса и в която пациента/клиента е активен участник.


Свържете се
Карта с Адрес