Уеб сайт – ОУ “Найден Геров”

Основано през 1866 г. в село Гавраилово. Официално училищното дело в село Гавраилово започва през 1866 г. През това време селото е не само люлка на войводи, на четници и революционери, но и център на духовен живот.Не без гордост трябва да отбележим, че през 1872 г. Васил Левски свиква последният си революционен комитет тук, в старата къща на Йови Георгиев Стоянов. Неговите свободолюбиви идеи представляват етап в развитието на българското просветно дело. Пръв учител на Гавраиловското училище е Димитър Марков от град Сливен.


Свържете се
Карта с Адрес