Фирма „Митев и сие” ЕООД е създадена през 1995 г. в гр. Сливен. Основен предмет на дейност на фирмата е производство на AL и PVC дограма и прозоречни конструкции.

За изминалите години фирмата установи стабилни позиции в условия на силна конкуренция. Това се дължи най-вече на налагането на нови технологии и продукти, стриктното следене за тяхното качествено изпълнение и влагане, използване на модерна специализирана техника, добрата организация и синхрон между отделните изпълнителски звена, спазване на срокове.

Митев и Сие гр. Сливен
Динамичен сайт
Домейн
: mitevisie.com

Меню
Свържете се
Карта с Адрес