Строителна фирма „БИЛДИНГ-ТД“ ЕООД е основана през 1993 г. Редовен член е на Камарата на строителите в България. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения: от І-ва до V-та категория;
  • Втора група – строежи от транспортната инфраструктура: от І-ва до ІV-та категория;
  • Трета група – строежи от енергийната инфраструктура: от І-ва до ІІІ-та категория;
  • Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда: от І-ва до ІV-та категория.

Строителна фирма Билдинг гр. Сливен
Динамичен сайт
Домейн
: buildingtd.com

Меню
Свържете се
Карта с Адрес