Металообработващото предприятие „Булхим-ЕАД” е създадено през 1890 година като текстилно предприятие.През1950 година е преустроено в завод за резервни части в текстилната промишленост. От 1995 година то е със 100% частен капитал.Намира се на изхода на град Сливен, по шосето за град Велико Търново. Обхваща площ от 150дка, върху които са разположени производствени и складови сгради с площ около 20 000 кв. метра като продължава изграждането на нови производствени и складови площи.
Редизайн на сайт – Булхим гр. Сливен
Динамичен сайт
Домейн: bulchimbg.com

Меню
Свържете се
Карта с Адрес