Изработка на уеб сайт за Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България
Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България
Изработка на уеб сайт за „ АРМПГБ“
Към декември 2019, общия брой на членовете на асоциацията е 124 члена. Те от своя страна отглеждат над 9300 говеда, като 5864 бр. са под селекционен контрол.
В инициативния комитет по учредяването в гр. Сливен на 29/април/2015, участват 114 фермера, 3 Компании вносители на семенен материал, фирми от сектор преработка на месо и представители на НСГБ и АРЧШГБ, Селскостопанска Академия.

Проект – Бизнес сайт
Сливен, България
Динамичен сайт
Домейн: https://bbab.eu

Меню
Свържете се
Карта с Адрес