“Енергоремонт – Сливен” ООД се намира на територията на гр. Сливен, непосредствено до ТЕЦ – Сливен. Фирмата е учредена през 1996г. като приемник на цехова единица на Енергоремонт Гълъбово със самостоятелни функции. След придобиване на статута – ООД, дружеството развива основно пълен ремонт на ротори за МВ.
Енерго-ремонт гр. Сливен
Динамичен сайт
Домейн: energoremontsliven.com

 

Меню
Свържете се
Карта с Адрес