Изработка на уеб сайт за Иновативни Финанси – плюс ООД, гр. Варна
„Иновативни Финанси – Плюс“, гр. Варна,

Изработка на уеб сайт за „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ-ПЛЮС“ООД е специализирана в извънсъдебно и съдебно събиране на просрочени задължения. Възложители на дейността ни са, както физически лица така и юридически лица от различни браншове.
Основните офиси на фирмата са във Варна и извършваме оперативна дейност на територията на цялата страна. Изградили сме мрежа от търговски представители във всички големи български градове.
Колективът ни е добре организиран, с йерархична структура в няколко функционални звена с конкретни приоритети на дейността, целящи да обхванат възможно най- пълно разнообразните методи и практики за събиране на просрочени задължения.
Нашите усилия за събиране на дългове започват с проверка на информацията предоставена ни от клиентите, издирване, проучване и анализ на допълнителна икономическа информация за бизнеса на длъжника, „перспективите на този бизнес, наличие на други съпътстващи бизнеси, наличие на обезпечени и необезпечени дългове, личните поръчителства и гаранции и др.“. Следва формиране на предварителна стратегия и тактика по всеки отделен случай. Процедурите включват провеждане на телефонни разговори, изпращане на писма и съобщения, както и провеждане на лични срещи с длъжниците.

Проект – Информационен сайт
Варна, България
Динамичен сайт
Домейн: https://innovativefinanceplus.eu/

Меню
Свържете се
Карта с Адрес