Основано през 1866 г. в село Гавраилово. Официално училищното дело в село Гавраилово започва през 1866 г. През това време селото е не само люлка на войводи, на четници и революционери, но и център на духовен живот.Не без гордост трябва да отбележим, че през 1872 г. Васил Левски свиква последният си революционен комитет тук, в старата къща на Йови Георгиев Стоянов. Неговите свободолюбиви идеи представляват етап в развитието на българското просветно дело. Пръв учител на Гавраиловското училище е Димитър Марков от град Сливен.
Основно Училище „Найден Геров“ с. Гавраилово
Статус: Активен
Динамичен сайт
Домейн: ounaidengerov.com

Меню
Свържете се
Карта с Адрес