Изработка на уеб сайт за „Районна колегия на български зъболекарски съюз – Сливен“
„Районна колегия на български зъболекарски съюз – Сливен“, гр. Сливен,
Изработка на уеб сайт за „РК на БЗС – Сливен”
Във всички региони в България бяха създадени Районни колегии /РК/, които обхващат Лекарите по дентална медицина от съответния регион.
Районна колегия – Сливен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Сливенски Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи Лекари по дентална медицина от областта.
Седалището на колегията е в гр.Сливен Бул.“ Стефан Караджа „№2.
РК – Сливен е в непрекъсната връзка с РЗОК – Сливен за осигуряване ефективно стоматологично обслужване на здравноосигурените лица.
БЗС – Сливен работи с всички институции на общинско и областно ниво по въпроси на оралното здраве на населението.
По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на Лекари и Лекари по дентална медицина/ на 30..1.1999г. бе свикано първото Общо събрание на Лекарите по дентална медицина от регион Сливен. На това събрание беше избран първи:
Управителен съвет на РК на БЗС-Сливен
Контролна Комисия при РК на БЗС-Сливен
Комисия по Професионална Етика към РК на БЗС-Сливен

Проект – Бизнес сайт
Сливен, България
Динамичен сайт
Домейн: https://bzs-sliven.com

Меню
Свържете се
Карта с Адрес