Обновена визия

Стара визия

Дом „Света Анна“ е създаден през 2004г. като алтернатива на съществуващите държавни институции за възрастни хора.

Процедурата по прием е бърза и с минимални документи, обслужването отчита особеностите на настанените лица, които могат да дават преоръки относно организацията на работа и нашия персонал.

Домът „Света Анна“ е лицензиран по МТСП.
Дом за възрастни хора „Света Анна“  гр. Сливен
Статус: Активен
Статичен сайт
Домейн: svetaanna.eu

Меню
Свържете се
Карта с Адрес