•СТАНИ ДЕНТ• е медико – техническа лаборатория референтна на Bredent, Germany, създадена за да предлага високотехнологични дентални продукти. Технологиите, с които разполага лабораторията са : термопрес 400 (thermopress400 for 2press); visio lign; техника за heene по sabath и др. Главната ни цел е пълно задоволяване на нуждите на стоматологичните практики и техните пациенти. Ние изработваме високоестетични зъбни конструкции.

Самостоятелна Медико-техническа лаборатория Стани-Дент гр. Сливен
Статус: Активен
Динамичен сайт
Домейн
: stanident.eu

Меню
Свържете се
Карта с Адрес