Фирма ЕТ „ЕТИ-МАРИЕТА БАЧИЛЛО“ работи в областта на алтернативната медицина и в частност фитотерапията. Проблемите и натрупания опит в работата по това направление, естествено доведоха до създаване на този сайт. Главната цел на интернет сайта е той да служи за повишаване здравната култура на читателите и акцентиране върху ролята на фитотерапията.
Фитотерапия Ети гр. Сливен
Динамичен сайт
Домейн
: fitoterapia-eti.eu

Меню
Свържете се
Карта с Адрес