Изработка на уеб сайт за Федерация на Културно – Просветните Дружества на Каракачаните в България
Федерация на Културно – Просветните Дружества на Каракачаните в България
Изработка на уеб сайт за „ ФКПДКБ „
(ФКПДКБ) е организацията, представляваща каракачаниτе пред българското общество. Създадена е през 1990 година в град Сливен и в изминалите двадесет години тя се утвърждава като организация с висок обществен имидж и морал, която се стреми да покаже и утвърди каракачаните като една съзидателна сила в нашето общество. Федерацията има своята съществена роля за интегрирането на каракачаните в гражданското общество.

Проект – Бизнес сайт
Сливен, България
Динамичен сайт
Домейн: https://karakachani.com

Меню
Свържете се
Карта с Адрес