Нашата Мисия е разработване, прилаганe и разпространение на нови   холистични терапевтични  модели за възстановяване и профилактика на човешкото здраве, чрез интегриране на естествени терапевтични методи и най-новите научни постижения на енергоинформационната медицина, без употреба на лекарства и хирургическа намеса и в която пациента/клиента е активен участник.

гр. Сливен
Динамичен сайт
Домейн
: biomedis.info

Меню
Свържете се
Карта с Адрес