Изработка на уеб сайт за „Булсофтком“ ЕООД
Bulsoftcom,
Изработка на уеб сайт за „ Булсофтком “ ЕООД
„БУЛСОФТКОМ“ ЕООД  е лидер в телекомуникационното строителство.
Създадена за да покрие нуждите от телекомуникационно строителство.
Нейната основна дейност е изграждане и поддържане  на тръбно-канални мрежи.
Изграждане на високоскорости оптични мрежи .PON.GPON
Фирма Булсофтком е създадена през 2008 г., като поставя началото на своята активна строително-инвестиционна дейност през 2009 г.
Компанията е ориентирана към строителство и изграждане на телекомуникационно строителство, ремонт, както и в аварийна поддръжка на оптични рингове.
Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения №I – TV016806.
С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.

Проект – Бизнес сайт
Сливен, България
Динамичен сайт
Домейн: https://bulsoftcom.net

Меню
Свържете се
Карта с Адрес