Работна област: Търговско и Корпоративно право, Административно и Данъчно право, Вещно право, Облигационно право, Трудово, Наследствено право.
Квалификации
Медиатор, 2007
Професионално членство
Софийска Адвокатска Колегия
Владеене на езици
Английски език, Руски език
Адвокат Лина Николова гр. София
Динамичен сайт
Домейн: lina-law.net

Меню
Свържете се
Карта с Адрес