Фирма „Плам 07“ ЕООД гр. Сливен е регистрирана през 2007г. Предмет на дейност на фирмата е производството на лепила предназначени за хранително – вкусовата промишленост, картонажната и текстилна промишленост и бита.
гр. Сливен
Динамичен сайт
Домейн
: plamo7.com

Меню
Свържете се
Карта с Адрес