Онлайн маркетинг

Online MarketingИнтернет е новата среда, в която все повече се пренасят както рекламния пазар, така и търговията като цяло. Все повече клиенти търсят нужната им стока чрез Интернет, а и все повече търговци я предлагат именно там.

Какво всъщност е Интернет маркетингът?

Добре е преди всичко да изясним какво той не е. Интернет маркетингът (уеб маркетингът) не е кампания и не е еднократен акт. Уеб маркетингът не е разпращане на рекламни е-мейли на когото Ви попадне и слагане на банери където може.

Често се казва, че онлайн бизнеса няма нищо общо с традиционния маркетинг. Но това не е точно така. Традиционният маркетинг и солидна основа, която не бива да се забравя и без която интернет маркетинга би заприличал на сапунен балон.

 • Както в реалния живот, така и в Интернет, ръка за ръка с търговията върви и маркетингът. Проучването на пазара,позиционирането на стоката, изграждането на маркетингов микс, рекламна стратегия и т. н.
 • В Интернет обаче всички тези елементи от маркетинга придобиват нов характер, различен от този в „нормалната“търговия. Намесват се и нови, непознати досега елементи от маркетинга като развитие на трафика, оптимизация за търсещи машини, онлайн промоции и др.
 • Изключително важно е маркетинговите методи и инструменти, използвани в Интернет, да се познават добре и да се използват професионално. Механичното пренасяне на маркетингови похвати от „обикновения“ маркетинг в Интернет може да доведе до непредвидими, често плачевни резултати.

Ето някои от етапите в процеса на уеб маркетинга:

 • Дефиниране на продукта
  1. Проучване на конкуренцията в Интернет
  2. Избор на продукт
  3. Разработване на ценова политика за Интернет
  4. Разработване на промоционална политика за Интернет
 • Проектиране на уеб сайта
  1. Дефиниране на целите
  2. Дефиниране на целевата група клиенти
  3. Дефиниране на активните функционалности
  4. Дефиниране на ключови думи и подготовка на текстовете в сайта
  5. Дефиниране на навигацията
  6. Разработване на цветова схема и графичен оригинал
  7. Изграждане, тестване и инсталиране на сайта
 • Оптимизиране на сайта
  1. Установяване на класирането на сайта в търсещите машини
  2. Дефиниране на критерии за оценка на оптимизирането
  3. Опимизиране на ключовите думи и текстовете в сайта
  4. Мониторинг и анализ на класирането на сайта в Google
  5. Промени в ключовите думи и съдържанието, в резултат на горния анализ
 • Промоция и поддръжка на сайта
  1. Изграждане на база данни на посетители – потенциални клиенти
  2. Провеждане на рекламни и промоционни кампании в Интернет
  3. Мониторинг и анализ на резултатите от кампаниите
  4. Промяна на съдържанието и структурата на сайта в резултат от анализите
  5. Непрекъснат мониторинг и анализ на посещаемостта на сайта
  6. Промени в структурата и съдържанието, в резултат този анализ

Вероятно Ви прави впечатление, че тук изредихме и фазите по предварителното проектиране и изграждането на сайта. Да, именно това е най-важното. Уеб маркетингът е процес на позициониране на продукта в даден пазар, а за да бъде успешно това позициониране, нужно е целият сайт да бъде съобразен с целите, които си поставя маркетинговата стратегия.

Защо онлайн маркетинга е толкова важен?

internet-marketingУеб маркетингът е процес на изграждане и развитие на позициите на вашата фирма в Интернет средата. Това включва както изграждане на субективното възприемане на фирмата Ви от потребителите, така и техническо изграждане и развитие на вашия сайт, неговото позициониране в търсещи машини, развитието на неговата посещаемост и  ползваемост. Ето защо придаването на важност на онлайн маркетинга е напълно оправдано. Поради тази причина и все по-често се използват термини като: SEO, copywriter, SEO copywriter, content management, e-mail marketing, keyword research, content management, social media, affiliate marketing, online advertising, online reputation и т.н. На кратко Интернет маркетингът има много инструменти. Сред най-дискутираните са:  SEO (оптимизация за търсачки), онлайн реклама, социални медии и блогове, електронни пощи, управление на репутацията и т.н. И отново нека да подчертаем, че всичко това са инструменти, които имат една цел – привличане на повече клиенти с цел увеличаване на печалбата (под печалба не се има предвид само парична). Боравенето с инструментите на Интернет Маркетинга могат да привлекат клиенти и печалби, а умелото им използване може да гарантира дългосрочни, стабилни и печеливши резултати за бизнеса.

Тази четворка безспорно е в сърцето на всяка маркетингова стратегия

 • Продукт или услуга
 • Цената (стойността) на този продукт. Цената не е задължително да бъде парична.
 • Промотиране  на продукта или услугата.
 • Мястото и начина, по които продуктът ще се бъде разпространяван.

Но в тази четворка липсва нещо, и то нещо съществено! Липсва най-важното – Хората. Днес хората са свързани помежду си повече от когато и да е. Това е основният елемент, които отличава традиционният от интернет маркетингът. Елементът, който определя пазарите:

 • Хората решават дали харесват даден продукт;
 • Хората решават дали харесват цената на продукта;
 • Хората решават дали одобряват начина му на реклама (PR);
 • Хората решават дали мястото (или начина) за закупуване е удобен…

Може би вече се досещате защо онлайн маркетинга е толкова определящ?
Посредством онлайн маркетинг Вие имате възможност за:

 • Увеличение на пазарен дял
 • Ръст на Вашите дивиденти
 • Възможност за откриване на нови пазари и хоризонти за Вашия бизнес или организация
 • Увеличаване на Вашата аудитория от клиенти, доставчици, партньори или хора, които говорят за Вас или вашия бизнес или организация
 • Свързаност с целия свят на Вашия бизнес или организация
 • 24ч. 7дни в седмицата 365 дни в годината вашия онлайн офис или магазин работят за Вас
 • Покачване на Вашия имидж
 • Денонощен PR за Вас и вашия бизнес или организация

Свържете се
Карта с Адрес